Hur ofta måste hyresvärden renovera badrum?

Hyresvärden är skyldig att se till att badrummet är fullt användbart för sitt ändamål, det slås fast i 12 kap. 9 § Jordabalken. Hyresvärden har också en skyldighet att renovera badrummet med jämna mellanrum med tanke på att badrummet slits på grund av ålder och bruk.

Drygt 28 procent av alla hushåll i Sverige är hyresrätter. Många hyresgäster bor i lägenheter med badrum som håller mycket god standard och där hyresvärden regelbundet ser till att åtgärda eventuella fel och brister.

Men det finns hyresrätter som har betydligt sämre standard och där det finns ett stort renoveringsbehov, men där hyresvärden inte tar tag i saken eller hela tiden skjuter det på framtiden. Det är dessvärre få hyresgäster som känner till att de har stora möjligheter att kräva att hyresvärden ska renovera badrummet, ytterst genom ett beslut i domstol, om badrummet inte håller acceptabel standard.

Rättigheter som dessa är viktiga att att känna till för dig som hyresgäst. Man vill att sin bostad hålls fräsch och man har inte heller samma kontroll över i sin lägenhet som som när man äger en bostad. Detta kan kännas begränsande. Hade det inte varit för regler de om renovering av badrum hade maktfördelning varit helt på hyresvärdens sida, vilket förmodligen hade lett till att den hade missbrukats.

Det finns visserligen hyresgäster som blir utnyttjade som läget är idag men man har en tryggare positions som hyresgäst tack vara alla dessa regler som finns.

Som hyresgäst kan man inte heller ge sig på att att agera snickare och bygga om halva lägenheten som man bara hyr ut. När lust att vara hobbysnickare börja pyra kanske det är dags att investera i en bostadsrätt istället.

Jordabalken är hyresgästens bibel – där hittar du regler om i vilket skick ditt badrum ska vara

Jordabalkens 12 kapitel, som ibland kallas för hyreslagen, är den relevanta lagen för dig som hyresgäst när du ska tillvarata dina rättigheter mot din hyresvärd. Där framgår det är hyresvärden som har till uppgift att se till att din lägenhet ska vara i godtagbart skick. Många tror att man kan försöka påverka hyresvärden att rusta upp lägenheten om den inte håller godtagbart skick, men faktum är att hyresvärden faktiskt är skyldig att göra det. Det är en skyldighet som följer av jordabalken och ofta även av regler i ditt hyresavtal. Du ska inte behöva acceptera ett badrum som inte håller måttet och inte under några omständigheter acceptera att grundläggande funktioner i badrummet såsom toalett, dusch eller handfat inte fungerar.

Hyresvärden har en skyldighet att renovera ditt badrum med jämna mellanrum

Det är viktigt att understryka att hyresvärden inte bara har en skyldighet att se till att badrummet håller en viss standard när du flyttar in i hyreslägenheten, utan även att se till att denna standard bibehålls under tiden som du bor i lägenheten. 12 kap. 15 § JB slår fast att hyresvärden har en skyldighet att med skäliga tidsmellanrum genomföra sedvanliga renoveringar i lägenheten. Det innebär att hyresvärden enligt lag har en skyldighet att renovera badrummet för att avhjälpa problem som uppkommit på grund av badrummets ålder och på grund av att det brukats normalt. Som hyresgäst kan du alltså kräva att få ditt badrum renoverat när det behövs med hänsyn till badrummets skick.

Så går du till väga för att kräva en renovering av ditt badrum

Ett bra tips till dig som hyresgäst är att i alla lägen först försöka lösa saker i samförstånd och dialog med din hyresvärd. Om du vänligt hör av dig till din hyresvärd och beskriver att badrummet håller allt för dåligt skick, så är det vanligt att hyresvärden hörsammar ditt krav. Den som äger en fastighet har såklart ett intresse av att hyresgästerna är nöjda, att man inte bryter mot regler i jordabalken och att husets skick inte försämras allt för mycket. Om det uppstår problem i kontakten med din värd kan du vända dig till Hyresgästföreningen som kan ge dig råd och stöd. Hyresgästföreningen är som namnet antyder en förening för hyresgäster och för att få hjälp och stöd av deras ombud behöver du bli medlem i Hyresgästföreningen.

Vänd dig till hyresnämnden om din hyresvärd inte går med på att rusta upp ditt badrum

Ibland händer det dock att hyresvärdar säger nej till att rusta upp ditt badrum. Det kan bero på att det inte vill vidkännas att badrummet är i sämre skick än vad lagen kräver eller att de helt enkelt inte tycker att det är prioriterat att rusta upp ditt badrum. Då kan du skriva en ansökan om upprustningsföreläggande till hyresnämnden, det vill säga en begäran om att hyresnämnden ska fatta beslut om att hyresvärden har en skyldighet att renovera ditt badrum och rätta till bristerna. För att domstolen ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt bör du dokumentera badrummet så bra du kan med bilder och videos, samt om möjligt låta någon expert skriva ett yttrande på hur han eller hon bedömer att badrummets skick är. Det kostar inget att ansöka om upprustningsföreläggande – men det kan ta lite tid att få ett beslut då hyresnämnden har många ärenden att avgöra varje år.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *