Tillbyggnad utanför detaljplanen och när du behöver bygglov

Du kan i vissa fall bygga utanför detaljplan utan bygglov men då endast små tillbyggnader. Går du i tankar om att bygga utanför detaljplanen och utan bygglov? Det kan vara svårt att veta när det är okej att bygga utan bygglov och speciellt om det är utanför detaljplanen. I denna artikel så kommer du få all den information som du kan tänkas behöva om du ska bygga utan bygglov och utanför detaljplanen.

Tillbyggnad

För att få bygga en tillbyggnad så krävs det bygglov men på vissa platser så får man göra en tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan att ha ett bygglov. Detta gäller om området som du ska bygga på ligger utanför en detaljplan. I de flesta fallen så krävs det inte någon anmälan heller. För att få bygga en tillbyggnad utan att ha ett bygglov så är det några kriterier som måste uppfyllas. Här kommer vi att lista kriterierna:

  • Tillbyggnaden måste göras utanför detaljplanen
  • Den måste också göras utanför ett område med ”sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”
  • Tillbyggnaden måste vara liten, du får alltså inte göra en stor byggnad
  • Tillbyggnaden får inte kräva något bygglov om det finns några områdesbestämmelser i området
  • Tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen

Innan du bestämmer dig för att bygga och innan du börjar bygga så är det bra att prata med grannarna runt omkring. Det kan vara bra att du informerar grannarna runt omkring dig så att de vet att du tänker bygga en tillbyggnad. Om du inte pratar med grannarna så finns det risk att det blir konflikter er emellan. Det kan också vara smart att rådfråga din kommun om vad som gäller just på de området som du bor på. Reglerna kan skiljas från kommun till kommun.

På dessa byggnader får tillbyggnader göras

En tillbyggnad får göras på en- eller tvåbostadhus och på byggnader som ligger intill, alltså byggnader som tillhör ditt bostadshus. Det kan vara till exempel ett garage eller uthus. Ett en- eller tvåbostadhus är alltså bostaden som du bor i. Om det inte finns något bostadshus på tomten som du ska bygga på så får du inte göra någon utbyggnad på de byggnader som finns på tomten. Bostadshuset behöver inte ha någon speciell storlek för att du ska få göra en tillbyggnad.

Tillbyggnaden får inte vara stor

Tillbyggnaden som du tänker göra får inte vara stor, den måste vara liten. Det framgår ingenstans vad som räknas som en liten tillbyggnad utan det måste bedömas efter varje enskilt fall. Tillbyggnaden som du ska göra kan vara liten för din tomt men stor för till exempel grannens tomt, därför måste det alltid göras en enskilt bedömning vid varje tillfälle. Tillbyggnaden som du tänker bygga får inte vara dominerande över det redan befintliga bostadshuset. Det får alltså inte vara en tillbyggnad som räknas som bostadshus så att det redan befintliga bostaden bara blir ett uthus. Det är möjligt för dig att få bygga flera tillbyggnader utan bygglov även fast det i lagen står att det endast får byggas en tillbyggnad. Men det är alltid bra att du pratar med din kommun innan du börjar bygga så att du vet vad det är som gäller just där du bor.

Sammanfattning

Du kan få bygga utan bygglov och utanför detaljplan, men då endast små byggnader. Det finns inga mått på vad som är en liten tillbyggnad och vad som är en stor tillbyggnad utan det bedöms för varje enskilt fall. Din grannes lilla tillbyggnad kanske skulle räknas som en stor tillbyggnad på din tomt och tvärtom. Det är alltid viktigt att du rådfrågar din kommun innan du börjar bygga så att du inte bygger utan tillåtelse. Det är också smart att prata med de närmsta grannarna runt om kring innan du börjar bygga och informera de om att du ska göra en tillbyggnad. Om du inte pratar med grannarna först så finns det en risk att det blir en konflikt er emellan. Det finns kriterier som din tillbyggnad måste uppfylla för att du ska få bygga utan bygglov. Två av kriterierna är bland annat att tillbyggnaden inte får vara närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och tillbyggnaden måste vara liten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *